Mobilnät


Kompetens

Bygger alla förekommande typer av mobilbaser t.ex. mast och rooftop lösningar.
  • Vår personal har utbildning och utrustning för arbete i master, torn och på tak.
  • Arbete med skylift och med fallskydd.
  • Bred erfarenhet inom basernas radioteknik.
  • Kompetens inom bygg-, el- och plåtarbeten.
  • Vi garantera ett väl utförda arbeten som helhet.
I vår region bygger man gärna mobilbaser ute i skogen kanske på något berg, då är ofta radiolänk ett ypperligt alternativ för transmission. Timrå Telecom har lång erfarenhet av byggnation och driftsättning av många olika typer av radiolänkar.
Använd gärna oss för att:
  • Reka, Line of sight      
  • Bygga
  • Driftsätta
Bastanta betongväggar eller moderna isolermaterial, sänker signalstyrkan. För att behålla täckning på mobilen bygger man en inomhuslösning. Timrå Telecom är hantverkare och montörer. Vill man ha korrekt yrkesmässigt utförda montage ska ni kontakta oss. Behövs stöd eller råd gällande val av kommunikationslösning bidrar vi såklart även med det.