Rope Access


 

Våra mastarbetare är utmärkta på reparbeten. Vi utför en rad olika typer av montage på hög höjd, i och på fasader.

T.ex. belysning, skyltar och telecomutrustning.

Att arbeta på hög höjd fodrar erfarenhet, vana och att sätta säkerhet i första hand. Våra tekniker befinner sig dagligen på höga höjder,  det ger höjdvana så att man vidtar rätt åtgärder i varje situation med gott förtroende för varandra.

Kontakta gärna oss!